Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/39159,Notacja-z-Anna-Sulikowska.html
2024-05-28, 00:43

Notacja z Anną Sulikowską

Nagranie notacji odbyło się 21.06.2023 r.

Doktor Anna Sulikowska od 1983 r. pełniła służbę medyczną przy ks. Jerzym Popiełuszce, m.in. podczas prowadzonych przez niego comiesięcznych Mszy Świętych w intencji Ojczyzny, a po jego śmierci kontynuowała działalność medyczną i wspieranie duszpasterstwa przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie. W swojej służbie dla tego kościoła pozostała aktywna do dzisiaj.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

 

Opcje strony