Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/39373,Notacja-z-Ewarystem-Fedorowiczem.html
2024-05-28, 00:16

Notacja z Ewarystem Fedorowiczem

Nagranie notacji odbyło się  23.06.2023 r.

Podczas notacji poznaliśmy historię ojca Świadka Historii – Antoniego Fedorowicza: żołnierza AK, a po rozpoczęciu drugiej okupacji sowieckiej  –  Konspiracyjnego WP, gdzie służył w oddziale Stanisława Sojczyńskiego, „Warszyca”. Poznaliśmy również osobiste losy Pana Ewarysta, związane m.in. z studiami na SGGW oraz strajkiem, jaki zrodził się na uczelni w stanie wojennym. Został on również aresztowany aresztowany pod zarzutem napaść na Funkcjonariusza MO.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony