Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/39378,Notacja-z-Hanna-Lukowska-Karniej.html
2024-05-28, 00:12

Notacja z Hanną Łukowską-Karniej

Nagranie notacji odbyło się 27.06.2023 r.

Pani Hanna Łukowska-Karniej jest współzałożycielką Solidarności Walczącej i jedną z najbardziej aktywnych działaczek organizacji. Najbliższa łączniczka Kornela Morawieckiego.  Pani Hanna opowiedziała nam o narodzinach SW, wielowątkowej opozycyjnej działalności, niezwykłym wsparciu dla ukrywającego się Kornela Morawieckiego, w tym o organizacji tajnych mieszkań. W 1984 r. była poszukiwana listem gończym, w związku z czym musiała pozostawać w ukryciu. Do 1988 r. kilkukrotnie aresztowana i przetrzymywana w aresztach w Warszawie i Wrocławiu.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony