Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/39691,Notacja-ze-Zbigniewem-Rylskim.html
2024-05-28, 00:35

Notacja ze Zbigniewem Rylskim

Nagranie notacji odbyło się 19.07.2023 r.

Zbigniew Rylski (ur. 1923 r.) podczas notacji przedstawił szczegółowy przekrój swojego życiorysu. Opowiedział jakie szkoły kończył, gdzie mieszkał z rodziną, jak jego losy potoczyły się po wybuchu II wojny światowej. Przybliżył daty znaczących dla niego wydarzeń, nazwiska osób, z którymi się zetknął, np. z konspiracji ZWZ-AK. W drugiej części nagrania Świadek przedstawia bardziej osobiste wspomnienia wyniesione z czasów Powstania Warszawskiego, walk na Woli i Czerniakowie, i dalej  komunistyczne represje, tortury w areszcie i więzienne warunki życia.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony