Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/39886,Zmarla-Matka-Maria-Teresa-Jasionowicz.html
2024-05-27, 23:19

Zmarła Matka Maria Teresa Jasionowicz

27 lipca 2023 r. zmarła Matka Maria Teresa Jasionowicz, była przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
 
W 2018 r. pracownicy Biura Edukacji Narodowej nagrali notacje z jej udziałem. Spotkanie z Matką Marią Teresą Jasionowicz wspominają jako bardzo poruszające i niezwykle ciepłe.
 
Maria Teresa Jasionowicz jako dziecko przeżyła II wojnę światową i deportację do Kazachstanu. W 1945 r. wraz z matką i rodzeństwem trafiła do Libanu, a po trzech latach osiedliła się w Anglii, gdzie w 1950 r. zdała angielską i polską maturę oraz wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Opcje strony