Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/40482,Notacja-z-Marianna-Krasnodebska.html
2024-05-27, 23:35

Notacja z Marianną Krasnodębską

Nagranie notacji odbyło się 10.08.2023 r.

Pani Marianna Krasnodębska wspomina wojenne listy rodziny, która  zaangażowała się w działalność konspiracyjną w ZWZ-AK. Ona sama pod pseudonimem „Wiochna” była łączniczką z ŻOB w Piaskach. Zresztą cała rodzina Jaroszów pomagała Żydom z getta: przemycali tam żywność, lekarstwa, amunicję, fałszywe dokumenty. Czasowe schronienie w domu Jaroszów znalazła żydowska rodzina Lewinów. W czasie II wojny światowej dziadek Marianny oraz czterech jej braci zostali zabici przez Niemców za działalność konspiracyjną. Po wojnie rodzina Marianny pomagała ukrywać się ostatniemu Żołnierzowi Wyklętemu – Józefowi Franczakowi ps. „Lalek”. W 2001 r. za pomoc Żydom Marianna Krasnodębska z d. Jarosz, jej rodzice i dwóch braci otrzymali tytuł „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. 

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony