Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/40485,Notacja-z-Janina-Ostrowska-Kin.html
2024-04-13, 02:34

Notacja z Janiną Ostrowską-Kin

Nagranie notacji odbyło się 24.08.2023 r.

Pani Janina Ostrowska-Kin opowiedziała nam o Powstaniu Warszawskiemu, w którym uczestniczyła jako sanitariuszka pracująca na Śródmieściu Północ. Wspominała również sytuację po zaprzestaniu walk, ewakuację z miasta wraz z ludnością cywilną oraz tułanie się po kraju w poszukiwaniu rodziny.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony