Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/40491,Notacja-z-Marcinem-Brynda.html
2024-04-13, 02:27

Notacja z Marcinem Bryndą

Nagranie notacji odbyło się 28.08.2023 r.

Pan Marcin Brynda w notacji opowiedział o patriotycznym wychowaniu przez rodzinę w latach siedemdziesiątych oraz perspektywę codzienności młodego mężczyzny po wybuchu stanu wojennego. Zaangażował się w Grupy Oporu Solidarni i później wspomagał organizację aktywne na emigracji w Szwajcarii. Silnie współpracował z wydawnictwem Rytm, był m.in. tłumaczem. W 1987 roku został na teren Polski zatrzymany przez SB, która zabrała paszportu i uniemożliwiła przez dłuższy czas powrót do rodziny w Szwajcarii.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony