Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Aktualności

Notacja z Hanną Czekaj

Nagranie notacji odbyło się 10.08.2023 r.

Pani Hanna Czekaj w notacji opowiedziała o swojej pracy w Instytucie Weterynaryjnym w Puławach oraz działalności opozycyjnej - była członkinią Komitetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz członkiem redakcji „Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność Ziemi Puławskiej”. Interesującymi wątkami nagrania są: aresztowanie za działalność antyradziecką (opublikowane w biuletynie artykuły i rysunki godzące w ustrój PRL i przywódcę ZSRR) oraz internowanie w stanie wojennym i przetrzymywanie przez okres pół roku w Ośrodku Internowania dla Kobiet w Gołdapi. 

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony

do góry