Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/40498,Notacja-z-Alfredem-Krysiakiem.html
2024-04-13, 00:59

Notacja z Alfredem Krysiakiem

Nagranie notacji odbyło się 16.08.2023 r.

Pan Alfred Krysiak to nauczyciel, fizyk, regionalista, jeden z twórców „Solidarności” nauczycielskiej w Inowrocławiu. Podczas nagrania opowiedział o tym, jak pamięta okupację niemiecką w Inowrocławiu. Ważnym wątkiem jego relacji była opowieść o tworzeniu struktur „Solidarności” nauczycielskiej w Inowrocławiu.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony