Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/40500,Notacja-z-Henrykiem-Krzyzanowskim.html
2024-05-28, 01:04

Notacja z Henrykiem Krzyżanowskim

Nagranie notacji odbyło się 30.06.2023 r.

Pan Henryk Krzyżanowski podczas notacji opowiedział o młodości, manifestacji studenckiej w 1968 r., działaniach opozycyjnych od 1976 r. W latach 1969-1974 był nauczyciel w I LO w Poznaniu, a 1974-1986 pracownikiem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej UAM. Od 1980 w „S”, na UAM. 16 grudnia 1981 został internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie (uczestnik kilkudniowej głodówki). W latach 1986-1989 członek Solidarności Walczącej. Członek redakcji „Czasu Kultury”, 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych. Współorganizował akcje szkoleniowo-oświatowe, ulotkowe, protestacyjne, Msze za Ojczyzn, pomoc dla represjonowanych. W 1989 został członkiem poznańskiego KO „S”. rzecznik prasowy.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony