Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/40503,Notacja-z-Franciszka-i-Janem-Lopatynskimi.html
2024-04-24, 21:09

Notacja z Franciszką i Janem Łopatyńskimi

Nagranie notacji odbyło się 17.08.2023 r.

Podczas notacji Franciszka i Jan Łopatyńscy opowiedzieli o swojej wspólnej działalności w NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, a także o swoich przodkach pochodzących z kresów wschodnich. Państwo Łopatyńscy wspominali również o tym, jak w rodzinie Jana podczas wojny ukrywani byli Żydzi, którym dzięki pomocy Polaków udało się przetrwać.  Po wojnie ci sami Żydzi wielokrotnie odwiedzali Franciszkę i Jana.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony