Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/40509,Notacja-z-Edmundem-Mikolajczykiem.html
2024-04-24, 21:21

Notacja z Edmundem Mikołajczykiem

Nagranie notacji odbyło się 16.08.2023 r.

Pan Edmund Mikołajczyk to historyk, działacz NSZZ „Solidarności” i opozycji politycznej w stanie wojennym, honorowy obywatela Inowrocławia. W czasie notacji opowiedział o swojej drodze zawodowej, a także o działalności w Regionalnej Komisji Oświaty i Wychowania.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony