Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/40512,Notacja-z-Markiem-Sus.html
2024-05-28, 00:56

Notacja z Markiem Suś

Nagranie notacji odbyło się 30.06.2023 r.

Pan Marek Suś podczas notacji opowiedział o aktywności w Duszpasterstwie Akademickim, a następnie o działaniu w strukturach Solidarności Oświaty będąc nauczycielem w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu. W latach 1977–1980 był kolporterem komunikatów, biuletynów, ulotek KOR, a do 1989 udostępniał mieszkanie na punkt kolportażowy. Był współorganizatorem Biblioteki Solidarności Nauczycielskiej, członkiem zespołu pracującego nad zmianami programów nauczania jęz. polskiego.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony