Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/41619,Notacja-z-Feliksem-Waskiewiczem.html
2024-04-24, 21:33

Notacja z Feliksem Waśkiewiczem

Nagranie notacji odbyło się 12.09.2023 r.

Świadek Historii opowiada o przedwojennym harcerstwie w tym m.in. przypadkowym spotkaniu z powstańcem styczniowym, a następnie służbie w Szarych Szeregach. W 1939 r. był jedną z pierwszych osób, które przybyły na miejsce zbrodni wawerskiej. Należał do Armii Krajowej, w 1944 roku przeprawił się z Pragi przez Wisłę do walczącej Warszawy. Aresztowany przez NKWD, został przewieziony do Lublina i osadzony w sowieckim obozie na Majdanku, z którego uciekł wraz z czterema kolegami. Ponownie aresztowany przez UB w 1952 r., został osadzony w komunistycznej celi śmierci. W maju 1953 r. sąd wojskowy skazał go na kilkanaście miesięcy więzienia, z którego na fali zachodzących w aparacie represji zmian został niebawem zwolniony z zaliczeniem rocznego pobytu w areszcie.  

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony