Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/42004,Notacja-z-Bronislawem-Sroka-SJ.html
2024-04-24, 20:27

Notacja z Bronisławem Sroką SJ

Nagranie notacji odbyło się 30.08.2023 r.

Bronisław Sroka, jezuita, ur. w 1936 r. w Bratysławie, wspomina podczas notacji dziecięce lata, które w czasie II wojny światowej spędził w Budapeszcie, gdzie jego ojciec pracował w polskim konsulacie. Zapamiętał zachowania Węgrów wolec Polaków, obchody świąt czy też spotkanie z sowietami. Świadek Historii wrócił do Polski w 1945 r.  W notacji kreśli obraz powojennego kraju widzianego oczyma młodego chłopca, edukacji oraz różnorodności mieszkańców Gdańska. Główny trzon składanej relacji stanowi opis aresztowania przez UB w 1953 r. za działalność w tajnej antykomunistycznej organizacji młodzieżowej Podziemna Kolonia i skazanie na 5 lat więzienia. Zostaje osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku, następnie w Zakładzie Karnym w Sztumie, później w Sosnowcu-Radosze, następnie skierowany do pracy przymusowej w KWK Kościuszko-Nowa w Jaworznie. Opowiada o przebiegu brutalnego śledztwa, o więziennej codzienności, relacji z innymi osadzonymi, głodzie, pracy w kopalni oraz tęsknocie za rodziną. Notację kończy wspomnienie wyjścia z więzienia w 1955 r. i wzruszające spotkanie z matką.

Opcje strony