Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/42006,Notacja-z-Ryszardem-Bartoszewiczem.html
2024-04-24, 21:08

Notacja z Ryszardem Bartoszewiczem

Nagranie notacji odbyło się 31.08.2023 r.

Świadek Historii (ur. w 1935 r.) opowiada jak będąc kilkuletnim dzieckiem został deportowany wraz z rodziną w nieznanym kierunku na Wschód 21 czerwca 1941 r., dzień przed atakiem Niemców na Sowietów. To była niezwykle ciężka podróż, w głodzie i pośród spadających bomb zrzucanych przez niemieckie lotnictwo. Pan Ryszard wspomina codzienność w kołchozie Trudowik nad rzeką Jenisej, w którym przebywał do 1946 r.: zachowania sowieckich żołnierzy, współpracę z rosyjską ludnością. Kreśli rytm dnia, opisuje wykonywane przez dorosłych prace oraz edukację i czas spędzany z rówieśnikami. Notację kończy relacja z powrotu do Polski i odnalezienie się rodziny w nowej, komunistycznej rzeczywistości.

Opcje strony