Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Świadkowie

Jan Antczak

Mistrz murarski, działacz opozycji w okresie PRL, członek NSZZ „Solidarność”, radny miasta Kościerzyna w latach 1991–1994.

Jan Antczak urodził się 27 grudnia 1937 r. w Chodzieży, gdzie spędził dzieciństwo oraz młodość. Odebrał wykształcenie rzemieślnicze i zdał egzamin przed izbą rzemieślniczą na mistrza murarskiego.

Od 1951 r. pracował na terenie rodzinnego miasta w różnych przedsiębiorstwach budowlanych. W 1965 r. rozpoczął pracę w słynnych Zakładach Porcelany Stołowej Chodzież, a następnie w 1968 r. przeszedł do Zakładów Porcelany Stołowej Łubiana w Kościerzynie. Z Kościerzyną związał się potem na całe życie.

Podczas strajków sierpniowych w 1980 r. zorganizował strajk w swoim zakładzie pracy, zostając przewodniczącym Komitetu Strajkowego. W sierpniu tego samego roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Następnie został inicjatorem Komitetu Założycielskiego Solidarności w Zakładach "Lubiana". W 1981 r. wybrano go na delegata I Walnego Zebrania Delegatów Solidarności Regionu Gdańskiego.

Gdy 13 grudnia 1981 r. w Polsce został wprowadzony stan wojenny, Jan Antczak rozpoczął nakłanianie współpracowników do wzięcia udziału w biernym strajku, w wyniku czego został internowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim. Postawiony przed sądem, został skazany na rok i 2 miesiące więzienia, w zawieszeniu na 3 lata. Na wolność wyszedł po czterech miesiącach więzienia, 18 kwietnia 1982 r.

W 1982 r. wrócił do Zakładów Porcelany Stołowej Łubiana i ponownie objął funkcję Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego. Stale rozszerzał swoją aktywność polityczną. W 1989 r. zaangażował się w tworzenie Komitetu Obywatelskiego w Kościerzynie i prowadzenia tam kampanii przedwyborczej. W 1990 i 1992 r. ponownie brał udział w Walnych Zebraniach Delegatów Regionu Gdańsk. Jednocześnie w 1990 r. wystartował z listy KO na radnego w Kościerzynie. Funkcję tę sprawował do 1994 r. W 1997 r. przeszedł na emeryturę.

Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

Przejdź do relacji

Opcje strony

do góry