Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Świadkowie

Krystyna Trybusiewicz-Pieńkowska

Nauczycielka, działaczka NSZZ „Solidarność” w latach osiemdziesiątych, internowana w stanie wojennym.

Krystyna Trybusiewicz urodziła się 8 sierpnia 1936 roku w Wilnie. Jej ojciec w czasie wojny należał do Armii Krajowej. Po wojnie wraz z rodziną zostali repatriowani do Gdańska. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (1963 r.) podjęła pracę jako polonistka. Od września 1980 r. należała do NSZZ „Solidarność”, była członkinią KZ NSZZ Nauczycieli i Pracowników Oświaty i Wychowania przy MKZ Gdańsk. W listopadzie 1980 r. uczestniczyła w strajku nauczycieli w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Za swą działalność opozycyjną była internowana w stanie wojennym od 13 grudnia 1981 r. do lipca 1982 r. (kolejno w Bydgoszczy-Fordonie, Gołdapi i Strzebielinku). W latach 1982–1989 była wiceprzewodniczącą TKZ Oświaty. W okresie 1983-1989 założycielka i redaktorka podziemnego miesięcznika „Kontakty”. Była również organizatorką pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, w tym pomocy finansowej dla uczniów karanych grzywnami za udział w demonstracjach oraz współorganizatorką przedsięwzięć związanych z Tygodniami Kultury Chrześcijańskiej. W latach 90. pracowała jako nauczycielka języka polskiego w Wilnie.

Odznaczona Medalem Edukacji Narodowej (1992) i Złotym Krzyżem Zasługi (2007).

Przejdź do relacji

Opcje strony

do góry