Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Świadkowie

Teresa Maria Klimek

Nauczycielka, opozycjonistka PRL, działaczka KIK i NSZZ „Solidarność”.

Teresa Maria Klimek (z d. Tomaszewska-Bończa) urodziła się 11 października 1929 r. w Hrubieszowie. Ukończyła I LO w Gnieźnie oraz wydział matematyczny na Uniwersytecie Poznańskim. Początkowo krótko uczyła w Szkole Marynarki Wojennej, a następnie była nauczycielką w szkołach zawodowych i średnich. W 1976 r. ukończyła podyplomowe studia informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1976 r. była współzałożycielką i działaczką Klubu Inteligencji Katolickiej. Od 1980 r. zaangażowała się w pracę na rzecz NSZZ „Solidarność”. Była m.in.: wiceprzewodniczącą Komitetu Założycielskiego Sekcji Oświaty i Wychowania „S” w Gorzowie Wielkopolskim, redaktorką Biuletynu Informacyjnego Sekcji Oświaty i Wychowania „Sowa”, przewodniczącą Komitetu Założycielskiego w II LO w Gorzowie Wielkopolski, delegatem na I WZD Regionu Gorzów Wielkopolski, członkiem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uwięzionym i Ich Rodzinom Patronat w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 15 grudnia 1981 r. została internowana i przetrzymywana w ośrodkach odosobnienia w Poznaniu oraz w Gołdapi. W czerwcu 1982 r. została zwolniona, ale nie zaprzestała działalności antykomunistycznej: pracowała w KIK, współpracowała z Prymasowskim Komitetem Charytatywno-Społecznym, Komisją ds. Interwencji i Praworządności „S”, Ruchem Młodzieży Niezależnej oraz organizacją „Wolność i Pokój”, organizacjami charytatywnymi z Francji. W 1984 r. została zmuszona do niekorzystnego przejścia na emeryturę. Po 1989 r. już jawnie działała w „Solidarności”. W tym czasie wróciła do zawodu nauczyciela i pracowała m.in. jako katechetka i nauczycielka matematyki w liceum. W 1997 r. byłą współzałożycielką Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Teresa Maria Klimek zmarła 29 grudnia 2013 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Była odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015) i Medalem Pro Memoria (2005).

Przejdź do relacji

Opcje strony

do góry