Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Świadkowie

Jakub Nowakowski

Konspirator Szarych Szeregów i żołnierz AK, Powstaniec Warszawski.

Jakub Tomasz Nowakowski urodził się 4 grudnia 1924 r. w Warszawie, jego ojcem był Bogdan Nowakowski (artysta plastyk), matką Zofia z domu Dydzińska. Uczył się w Szkole Rodziny Wojskowej przy ul. Czarneckiego na Żoliborzu, a następnie w Publicznej Szkole Powszechnej im. Adama Skwarczyńskiego. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Po wybuchu II wojny światowej od 1942 r. działał w polskiej konspiracji używając pseudonimu „Tomek”, „Tomasz”. Był zaangażowany w: PET (Związek Młodzieży Polskiej „Przyszłość”), Szarych Szeregach, Armii Krajowej. Uczestniczył w wielu akcjach Oddziału Specjalnego „Jan”, w tym w akcjach małego sabotażu. Przed wybuchem powstania otrzymał przydział do batalionu „Zośka” w Brygadzie Dywersyjnej „Broda 53”, ale na skutek wcześniejszych walk został odcięty na Żoliborzu od macierzystego oddziału. Pozostał na tej dzielnicy i walczył w plutonie 226 w zgrupowaniu „Żniwiarz” w II Obwodzie „Żywiciel”. Uczestniczył m.in. w próbie przebicia do Starówki i natarciach na Dworzec Gdański (21/22 sierpnia 1944 r.) oraz w obronie kompleksu fabryki Opla. Po kapitulacji jako jeniec znalazł się w niemieckim obozie Stalag XI A Altengrabow. Po wyzwoleniu, w 1946 r. wrócił do Polski, studiował biologię i rozpoczął pracę w Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Otrzymał awans na stopień majora, był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości, Krzyżem Powstańczym.   

Przejdź do relacji

Opcje strony

do góry