Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/swiadkowie/24244,Latecki-Ryszard.html
2024-05-28, 00:31

Ryszard Latecki

Muzyk, drukarz, działacz opozycji w okresie PRL.

Ryszard Latecki ps. Jacek urodził się 28 sierpnia 1956 r. w Olkuszu, gdzie spędził dzieciństwo. Jego ojciec Marian był technikiem elektrykiem, a matka Emilia nauczycielką. W czasie jego młodości docierały do niego informacje o wydarzeniach w kraju z marca 1968 r. oraz grudnia 1970 r. Świadomość tego, jak władza rozprawia się z protestującymi, kształtowała jego poglądy na komunizm i komunistyczne realia życia w PRL.

W szkole należał do harcerstwa i już wtedy rozbudziły się w nim chęci zrobienia czegoś nienależnego, po części wynikające z niepokornego, buntowniczego charakteru. W 1975 r. zdał maturę. Następnie wyjechał do Warszawy i tam, w październiku 1981 r. ukończył studia poligraficzne na Politechnice. W listopadzie tego samego roku zatrudniono go w poligrafii Regionu Mazowsze „Solidarności”. Pracował tam jedynie miesiąc do czasu wybuchu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

Na początku stanu wojennego przygotowywał do druku pierwsze „wojenne” sitodrukowe książki Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. Wydał np. Antologię wierszy wojennych oraz Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Począwszy od drugiej połowy 1982 r., po zdobyciu pierwszego powielacza zajmował się drukowaniem. Włączył się także w organizację struktur podziemnych. W latach 1982–1989 wydrukował kilkadziesiąt książek NOWej oraz liczne czasopisma („Vacat”, „Spectator”, „Krytyka”, „Praworządność”). Ze względu na swoje wykształcenie oraz kontakty z Instytutem Poligrafii Politechniki Warszawskiej przygotowywał do druku i drukował pozycje wymagające wysokiej jakości poligraficznej, takie jak ilustrowana seria poetycka. Zajmował się również szkoleniem drukarzy, uruchamianiem drukarni i introligatorni oraz organizacją magazynów. Często wspierał podziemne środowiska, które nie miały swojej poligrafii. Wielokrotnie zajmował się drukowaniem „Tygodnika Mazowsza” oraz innych pism. Drukował też podziemne ulotki, znaczki, akcydensy. Po strajku drukarzy w 1988 r. jako przedstawiciel Związku Zawodowego Drukarzy NOWej dołączył do ścisłego kierownictwa NOWej. Obecnie zajmuje się muzyką współczesną, jest zaangażowany w ruch Obywatele RP.

Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Przejdź do relacji

Opcje strony