Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/swiadkowie/24532,Adamczyk-Andrzej.html
2024-04-13, 01:35

Andrzej Adamczyk

Mistrz na wydziale budowy kadłubów okrętów Stoczni Północnej, uczestnik strajków w 1980 r. i 1981 r., działacz związkowy, członek NSZZ „Solidarność”, internowany i więziony, współzałożyciel Bractwa Oblatów św. Brygidy w Gdańsku.

Andrzej Adamczyk urodził się 8 maja 1950 r. w Ciechanowie. W 1970 r. rozpoczął studia w Gdańsku. Uczestniczył w strajkach sierpniowych z 1980 r., był członkiem Rady Pracowniczej w 1981 r., brał udział w strajku 14 grudnia 1981 r. i demonstracji przeciwko stanowi wojennemu w grudniu 1981 r. i w latach następnych.

Wczesną wiosną 1982 r. uczestniczył w spotkaniach tzw. Drugiej Komisji Krajowej (wraz z Marcinem Harasimowiczem, Tadeuszem Kulczyńskim i Pawłem Slesyngierem ze Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni). W sierpniu 1982 r. był zwolniony z pracy w Stoczni Północnej, a po odwołaniu do Sądu Pracy w Gdańsku przywrócony do pracy, ale przeniesiony na niższe stanowisko. Od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. był internowany w JW 1636 w Chełmnie. 13 czerwca 1983 r. został aresztowany wraz z Romanem Wyżlicem i decyzją podprokuratora Zdzisława Sznycera osadzony w areszcie śledczym w Gdańsku. Zwolniono go na mocy amnestii 26 lipca 1983 r., ale nie zgodził się na przyjęcie amnestii. Po wyjściu z aresztu wraz z Romanem Wyżlicem i Adamem Drągiem współorganizował Bractwo Oblatów św. Brygidy. Był członkiem Kapituły Generalnej i bratem przewodnikiem Domu Gdańskiego. Organizował służby ochrony mszy świętych za ojczyznę w kościele św. Brygidy i w kościele Mariackim w Gdańsku i uczestniczył w tych służbach. Jesienią 1987 r. pokierował przejęciem Rady Pracowniczej w Stoczni Północnej w Gdańsku W 1989 r. był współinicjatorem powstania Ruchu na rzecz Powszechnej Prywatyzacji, a wycofał się z niego po  powstaniu Solidarności Pracy.

Od 1989 r. pełnił funkcję przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku, odsłoniętego w listopadzie 2006 roku. W uznaniu zasług dla jego działań społecznych i niepodległościowych został odznaczony Krzyżem „Semper Fidelis” przez Związek Solidarności Polskich Kombatantów.

Przejdź do relacji

Opcje strony