Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/swiadkowie/24547,Szulak-Stanislaw.html
2024-02-22, 02:29

Stanisław Szulak

Proboszcz parafii Krasne na Ukrainie, wieloletni współpracownik ks. Antoniego Chomickiego.

Ksiądz Stanisław Szulak urodził się 22 października 1954 r. w Murafie na Ukrainie jako syn Zygmunta i Adeli. Miał siostrę. Oboje rodzice byli bardzo pobożni. Wychowanie w wierze katolickiej sprawiło, że Stanisław postanowił wstąpić do seminarium duchownego. Po uzyskaniu święceń kapłańskich rozpoczął pracę duszpasterską.

W 1981 r. został skierowany do pomocy ks. Antoniemu Chomickiemu, który pełnił funkcję proboszcza w Murafie. Przez lata wspólnej pracy ks. Stanisław Szulak stopniowo poznawał wspomnienia ks. Chomickiego z jego pracy duszpasterskiej w czasach stalinowskich. Posługa ta wymagała dużo wysiłku i poświęcenia. Ksiądz Antonii Chomicki był jedynym duszpasterzem katolickim na terenie ok. 140 tys. km2. We wrogim wobec wiary katolickiej stalinowskim ZSRS był prześladowany przez NKWD i skazany na dziesięć lat ciężkich prac w łagrach. Ostatecznie wyszedł na wolność po kilku miesiącach pracy w Workucie. Był ostoją wiary katolickiej na Ukrainie.

Duchowni współpracowali razem przez  siedemnaście lat, aż do śmierci ks. Chomickiego w maju 1993 r. Po tych wydarzeniach ks. Stanisław Szulak kontynuował swoją misję duszpasterską jako proboszcz w parafii Krasne w dekanacie Murafa.

Przejdź do relacji

Opcje strony