Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Świadkowie

Krzysztof Sosnowski

Działacz opozycji w okresie PRL, członek NSZZ „Solidarność”.

Krzysztof Sosnowski urodził się 22 listopada 1953 r. w Gdańsku. W mieście tym mieszkał i pracował przez całe życie. Jego ojciec był żołnierzem AK. Po II wojnie światowej rodzina doświadczyła represji sowieckich – stryj został skazany na dziesięć lat pracy w łagrach w Workucie. Ojciec z obawy przed aresztowaniem wyjechał z domu.

Krzysztof Sosnowski ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim i od razu rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig. Firma zajmowała się świadczeniem usług spedycyjno-logistycznych dla różnych kontrahentów oraz obsługą ładunków handlu zagranicznego drogą morską. Podczas pierwszego roku pracy w przedsiębiorstwie odbył praktykę we wszystkich oddziałach firmy.

Wywodził się z niezależnych środowisk studenckich. Był entuzjastycznie nastawiony do wydarzeń z sierpnia 1980 r. Brał udział w masowych wiecach robotniczych pod bramą Stoczni Gdańskiej. Wraz z załogą swojej firmy poparł strajk. Wkrótce potem w jego zakładzie pracy powstał Komitet Zakładowy, którego przewodniczącym był Mariusz Hinc. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce został skazany na trzy lata więzienia oraz rok pozbawienia praw publicznych. Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. brał udział w zgromadzeniach opozycyjnych pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku.

Jest członkiem Stowarzyszenia „Godność” – organizacji zrzeszającej byłych członków Solidarności.

Przejdź do relacji

Opcje strony

do góry