Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/swiadkowie/33983,Walczak-Henryk.html
2024-05-27, 23:41

Henryk Walczak

Więzień niemiecki, uciekinier z transportu do obozu karno-śledczego w Forcie III w Pomiechówku, żołnierz LWP po II wojnie światowej.

Henryk Walczak urodził się 18 grudnia 1925 r. w Wólce Przybójewskiej k. Płońska. W czasie wojny wraz z rodzicami mieszkał w rodzinnej wsi, gdzie zajmował się rymarstwem. Został pojmany i wyznaczony przez okupanta niemieckiego do kopania okopów koło Pułtuska, następnie wraz z innymi więźniami przetransportowany do Dębego, zdołał zbiec. Schwytany w Zakroczymiu przez Niemców, został oskarżony o szpiegostwo na rzecz sowietów (1944 r.). Życie ocaliły mu dwie niemieckie urzędniczki, które zaprzeczyły jego agenturalności. W sierpniu 1944 r. został ponownie zatrzymany i wywieziony do obozu w Pomiechówku, skąd udało mu się uciec podczas pracy przy rampie kolejowej. Ukrywał się do momentu wkroczenia Rosjan. Po wojnie wcielony do LWP i skierowany do walk z ukraińskimi nacjonalistami oraz przesiedleń ukraińskiej ludności z terenów płd.-wsch. Polski. Po powrocie z wojska był przewodniczącym gminy w rodzinnych stronach, gdzie bronił miejscowych chłopów przed kolektywizacją.

Przejdź do relacji

Opcje strony