Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/swiadkowie/34582,Remliger-Edward.html
2024-04-24, 21:29

Edward Remliger

Więzień obozu niemieckiego w Forcie III Pomiechówek od marca do lipca 1941 r.

Edward Remliger urodził się w Sochocinie 6 czerwca 1930 r. Jego ojciec Stanisław jako legionista brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1928 r. założył w Sochocinie restaurację, którą prowadził do 1940 r. Edward miał dwójkę rodzeństwa – Martę i Tadeusza. Po zajęciu miasta przez Niemców, ojciec otrzymał propozycję podpisania volkslisty, której nie przyjął. W odwecie odebrano mu lokal i wyrzucono z mieszkania. Rodzina zamieszkała w przybudówce obok domu. Mieszkała tam do momentu wysiedlenia do obozu w Pomiechówku w marcu 1941 r. Tam Edward wraz z kolegą podjęli nieudaną próbę ucieczki, której omal nie przypłacili życiem. Po rozwiązaniu obozu w lipcu 1941 r. rodzina, jak i inni więźniowie, została zwolniona z zakazem powrotu do domu. Wyjątkiem był najstarszy brat Tadeusz, wywieziony bezpośrednio z obozu na roboty przymusowe, z których został zwolniony po 1,5 roku z powodu choroby. Rodzina zamieszkała w Strachowie u siostry matki Edwarda – Weroniki, której mąż, Józef Marzęcki był wójtem gminy Sochocin. Wiosną 1942 r. przenieśli się do Kozimin. Mieszkali tam do końca okupacji niemieckiej. Tadeusz został aresztowany przez Niemców i zamordowany pod koniec wojny. Po wojnie Edward Remliger ukończył technikum przemysłu leśnego i SGGW, po czym otrzymał nakaz pracy na Wybrzeżu. Zamieszkał w Gdyni.

Przejdź do relacji

Opcje strony