Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Świadkowie

Danuta Rossman

Harcerka, ochotniczka służby sanitarnej w 1939 r., konspiratorka Szarych Szeregów, uczestniczka Powstania Warszawskiego.

Danuta Rossman z d. Zdanowicz urodziła się 2 września 1922 r. w Warszawie, gdzie skończyła Gimnazjum i Liceum Królowej Jadwigi. W 1935 r. wstąpiła do harcerstwa, które kształtowało postawę człowieka i obywatela. Znalazła się w 14 Warszawskiej Żeńskiej Drużynie Harcerskiej. W 1939 r., w przededniu wojny, uczestniczyła w obozie harcerskim na Węgrzech. Po powrocie do Polski można było odczuć pewien niepokój związany ze zbliżającym się konfliktem, ale Danuta Zdanowicz była pewna, ze Polska z pomocą aliantów szybko pokona Niemcy. W momencie wybuchu wojny znajdowała się w rodzinnym gospodarstwie Olesinek koło Góry Kalwarii, ale szybko wraz z rodziną powróciła do stolicy. W czasie oblężenia Warszawy działała w służbach pomocniczych i sanitarnych. Jako ochotniczka zanosiła żołnierzom na linie obrony środki opatrunkowe oraz chodziła na nocne dyżury do pomocy do Szpitala Ujazdowskiego.

Podczas niemieckiej okupacji uczyła się na tajnych kompletach. Jednocześnie od 1939 r. należała do konspiracji – Szarych Szeregów. W podziemiu używała pseudonimu „Danka”. W ramach akcji „Małego Sabotażu” malowała na ścianach znak Polski Walczącej, z okazji świąt narodowych wieszała na polskich pomnikach biało-czerwone wstęgi, przeprowadzała akcje na kina i zakłady fotograficzne współpracujące z Niemcami. Była łączniczką Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” i przyjaźniła się z innymi bohaterami książki Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego – Janem Bytnarem „Rudym” i Aleksem Dawidowskim „Alkiem”.

Danuta Zdanowicz wzięła udział w Powstaniu Warszawskim, jako komendantka żeńskiego oddziału w batalionach AK „Iwo” i „Ostoja” działała na Śródmieściu Południe. Po zakończeniu walk znalazła się do niemieckiej niewoli. Do czasu wyzwolenia przez wojska kanadyjskie przebywała w niemieckim obozie w Sandbostel, a następnie w Molsdorf. Później trafiła do Maczkowa, gdzie w lipcu 1945 r. wzięła ślub ze znajomym z warszawskiej konspiracji – Janem Rossmanem „Wackiem”. W marcu 1946 r. wróciła wraz z mężem do Polski i od razu zaangażowała się w działalność harcerską. Jest autorką książki Pamiętnik Niemcy, 1945 rok. W 2018 r. została uhonorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Danuta Rossman zmarła 28 września 2018 roku.

Przejdź do relacji

Opcje strony

do góry