Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Świadkowie

Bolesław Lisowski

Bolesław Lisowski żołnierz ZWZ-AK Okręgu Nowogródzkiego, konspirator AKO Okręgu Białostockiego, represjonowany przez NKWD i UB.

Bolesław Lisowski urodził się w 1912 r., pochodził z zasłużonej dla Ziemi Nowogródzkiej ziemiańskiej rodziny. Jego ojciec, również Bolesław, walczył o niepodległość Polski m.in. w Korpusie gen. Dowbora-Muśnickiego oraz w oddziale ppłk. Jerzego Dąmbrowskiego „Łupaszki”, był twórcą Samoobrony Szczuczyńskiej, a w okresie II RP posłem na sejm. Po wybuchu II wojny światowej, Bolesław Lisowski (podobnie jak dwaj jego bracia) włączył się w działalność polskiej konspiracji i złożył przysięgę w ZWZ-AK. Był żołnierzem w Obwodzie Szczuczyn w Nowogródzkim Okręgu ZWZ-AK, służył w Batalionie Zaniemeńskim AK pod dowództwem rtm. Józefa Świdy „Lecha”, a później w III batalionie 77 pp AK (zwanym Uderzeniowym Batalionem Kadrowym). W tym ostatnim oddziale był zastępcą dowódcy plutonu łączności, a następnie w zwiadzie konnym. Wziął udział w walkach pod Kotrą, w likwidacji niemieckiego garnizonu żandarmerii w Dworzyszczu pod Lidą oraz w rozbiciu banku w Lidzie. Podczas jednej akcji bojowej został ranny w rękę. Swój szlak bojowy w walkach przeciwko Niemcom zakończył  udziałem w operacji „Ostra Brama”. Po przejściu frontu wschodniego cudem uniknął aresztowania przez NKWD i jako „repatriant” dotarł do pojałtańskiej Polski. Tropiony przez UB praktycznie od razu włączył się w ruch konspiracyjny AKO (Armia Krajowa Obywatelska) w Obwodzie Bielsk Podlaski (Okręg Białostocki), gdzie wraz z bratem Andrzejem wydawał pismo podziemne do połowy 1945 roku. Po demobilizacji („akcja rozładowania lasów”) Bolesław Lisowski ukończył studia i rozpoczął pracę w zakładach ZGG „Inco”. Po 1989 r. aktywnie działał w ŚZŻAK, gdzie był prezesem Okręgu Nowogródzkiego, jak również wiceprezesem Zarządu Głównego ŚZŻAK. Przyczynił się do wydawania biuletynu „Szlakiem Narbutta” oraz powstania filmu dokumentalnego o AK na Ziemi Nowogródzkiej. Bolesław Lisowski zmarł 29.01.2010 roku. Był odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przejdź do relacji

Opcje strony

do góry