Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Świadkowie

Andrzej Janicki

Syn Franciszka Janickiego, oficera AK zamordowanego w Pomiechówku.

Franciszek Janicki – ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej, leśnik, oficer Armii Krajowej.

Franciszek Janicki urodził się w Pułtusku w 1903 r. Był piłsudczykiem. Jako 17-letni chłopak, ochotnik, walczył pod Kijowem w czasie wojny bolszewickiej. Podczas II wojny światowej był kierownikiem tartaku w Puszczy Kampinoskiej. Pracę tę łączył z działalnością konspiracyjną: przeprowadzał przez puszczę do Warszawy żołnierzy gen. Wiktora Thommee i gen. Tadeusza Kutrzeby, sam również wstąpił do Armii Krajowej. 24 kwietnia 1943 r. – na skutek donosu konfidenta – wraz ze swoimi współpracownikami został aresztowany przez gestapo. Świadkiem tego wydarzenia był dwunastoletni wówczas jego syn, Andrzej. Mimo brutalnego przesłuchania – prowadzonego na oczach rodziny – nie przyznał się do zarzucanej mu współpracy z AK. Z miejscowości Narty wraz z trzema innymi zatrzymanymi, zostali przewiezieni do Fortu III w Pomiechówku. Tam został zamordowany w czerwcu 1943 r. Mimo poszukiwania ciała przez żonę w 1945 r., nie udało się go odnaleźć. Symboliczny grób znajduje się w kwaterze wojennej na cmentarzu w Pomiechowie. Z żoną Jadwigą oprócz syna mieli również córkę Jadwigę Teresę.

Przejdź do relacji

Opcje strony

do góry