Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Wspomnienia

Świadek historii
Sygnatura

N1053

W relacji między innymi

Geodeta, działaczka Ruchu Młodej Polski i NSZZ „Solidarność”, represjonowana w stanie wojennym.

Listopad 1981 r. Joanna Urban jako rzecznik Ruchu Młodej Polski w Bydgoszczy uczestniczy w spotkaniach Rady Rzeczników przy RMP. Na jednym z nich toczy się zażarta dyskusja między Markiem Jurkiem a Jackiem Bartyzelem na temat, co robić na wypadek wprowadzenia przez komunistyczne władze PRL stanu wyjątkowego. Wspomina: „I pamiętam, że były takie dwa środowiska – jedni uważali, że należy chronić substancję narodową, czyli mówiąc krótko, powinniśmy się schować, a inni uważali, że trzeba coś będzie robić, być może z partyzantką włącznie”. Nie doszło do porozumienia i wypracowania wspólnego konsensusu, ale działacze RMP wyznaczyli sobie taki punkt zborny na wypadek stanu wyjątkowego. Kiedy 13 grudnia 1981 r. został wprowadzony stan wojenny, na punkt zbiórki jako jedna z nielicznych osób dociera tylko Joanna Urban.

Data urodzenia
30.04.1957 r.
Data nagrania
29.10.2015 r.
Miejsce nagrania
Biuro Senatu, Warszawa, Polska
Realizacja
Biuro Edukacji Narodowej
Język
Polski

Biogram świadka

Opcje strony

do góry