Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Wspomnienia

Świadek historii
Sygnatura

N1088

W relacji między innymi

Działacz opozycji w okresie PRL i członek NSZZ „Solidarność”, redaktor Biuletynu Informacyjnego „Solidarność” w FSM w Bielsku-Białej, internowany w stanie wojennym.

Jest 1982 r. Trwa stan wojenny. Do Zakładu Karnego w Załężu koło Rzeszowa komuniści przywożą dużą grupę internowanych działaczy opozycji. Jeden z więźniów, z którym zamknięty jest Jan Węgrzyn, demontuje przytwierdzoną do ściany drewnianą pryczę i wybija otwór do sąsiedniej celi. Wkrótce internowani przebijają przejścia do innych pomieszczeń i demolują cały pawilon więzienny. Z powodu zamieszek do zakładu karnego przybywa specjalna grupa strażników wyszkolona do tłumienia buntów i dochodzi do starć. Wrzenie zostaje spacyfikowane, a członkowie „Solidarności” z powrotem przewiezieni są do ZK w Nowym Łupkowie w Bieszczadach.

Data urodzenia
03.04.1945 r.
Data nagrania
26.01.2018 r.
Miejsce nagrania
dom świadka, Minneapolis, Stany Zjednoczone
Realizacja
Biuro Edukacji Narodowej
Język

Biogram świadka

Opcje strony

do góry