Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Aktualności

Notacja z Bolesławem Jabłońskim

Nagranie odbyło się się 24 stycznia 2022 r.

Pan Bolesław Jabłoński został przez kolejarzy ocalony z transportu na Sybir.  Od młodzieńczych lat uczył się zasad konspiracji, ponieważ przyjaciółmi rodziny byli oficerowie Kedywu: Wincenty Kwieciński „Lotny” oraz Leopold Kumant „Lopek”  -  z którymi utrzymywał stały kontakt  również w dorosłym życiu. Został ornitologiem i w latach  1962-1988 pracował w Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.  W latach 1978-1981 trzykrotnie uczestniczył w naukowych wyprawach antarktycznych. Pracował w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. W trakcie tej pracy (w czasie podróży do i z Antarktydy) przemycał do Polski powielacze, wydawnictwa i korespondencję. Wraz z wybuchem stanu wojennego zaangażował się czynnie w akcje antykomunistyczne -  jeszcze w grudniu 1981 r. uczestniczył w „skoku” na Biuro Budowy Pomnika Powstania Warszawskiego oraz pomagał w podłączeniu się do głośników na peronie PKP w Pruszkowie z których puszczono na taśmie satyrycznie zmontowane przemówienie Jaruzelskiego. Przed Bożym Narodzeniem Andrzej Niedek „Alek” zaproponował, by zajął się dokumentacją oraz informacją w Grupach Specjalnych. Przyjął pseudonimy “Omega”, “Profesor” i uczestniczył w akcjach ulotkowych, legalizacji podrabianych dowodów osobistych, gromadzeniu amunicji, karaniu kolaborantów współpracujących z komunistami. Przede wszystkim jednak zorganizował w grudniu 1982 r., w swoim domu w Otrębusach Oficynę wydawniczą „Rytm” skąd ruszył kolportaż prasy podziemnej. Pan Bolesław Jabłoński wraz z całą rodziną zajmowali się drukiem, prowadzili też częściowo kolportaż. Stale współpracował z Czesławem Bieleckim i wydawnictwem CDN. Bohater opisuje również agenturę, jaka działała wewnątrz Grup Oporu.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony

do góry