Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Aktualności

Notacja z Januszem Kowalskim

Nagranie odbyło się się 25 stycznia 2022 r.

Pan Janusz Kowalski opowiedział nam o dzieciństwie w przytłaczającej rzeczywistości komunizmu, o trudnościach młodzieży w zdobywaniu odpowiedniej edukacji. Świadek Historii wrócił też pamięcią do okresu, kiedy pełnił służbę wojskową. Wówczas brał m.in. udział w manewrach przygotowujących plan ataku wojsk Układu Warszawskiego na państwa zachodnie. Wspomina jakie panowały nastroje w zakładach pracy w czasie wybuchu Solidarności, jak kształtowały się zręby powołania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Polskich Zakładach Optycznych w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności w Związku i organizował w zakładzie pracy zbiórki pieniędzy dla osób internowanych i ich rodzin. Zebrane pieniądze przekazywał poszkodowanym za pośrednictwem Kościoła św. Marcina w Warszawie. Wraz z Bogusławem Gołębiowskim kierował grupą kolporterską prasy i niezależnych wydawnictw („CDN MRKS”, „KOS”, „Wola”), która działała w ramach porozumienia CDN (wydawnictwo, Czesław Bielecki).

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony

do góry