Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Świadkowie

Teofila Ordyńska

Polka mieszkająca na Ukrainie, wnuczka zamordowanego przez Sowietów Marcina Majewskiego w ramach operacji polskiej NKWD.

Teofila Ordyńska z d. Opolska urodziła się 28 lutego 1964 r. w niewielkim miasteczku Śnitków niedaleko miasta Bar na terenie dzisiejszej Ukrainy. Wychowała ją matka Anna.

Wywodziła się z polskiej rodziny z tradycjami. Jej dziadek ze strony matki, Marcin Majewski, był robotnikiem na kolei. Zajmował się także rodzinnym gospodarstwem, prowadził pasiekę oraz sad. W sierpniu 1937 r. został aresztowany przez NKWD i oskarżony o współpracę z polskim wywiadem, a następnie rozstrzelany. Oficjalnie jako przyczynę śmierci podano problemy z sercem. W 1943 r. jej babka Józefa uczestniczyła w ekshumacji męża. Wśród szczątków rozpoznała fragment jego ubrania. Po wojnie rodzina doświadczyła represji ze strony władz komunistycznych. Wiązały się one z domniemaną działalnością ojca, „wroga ludu”. W domu Teofili Ordyńskiej używano języka polskiego oraz kultywowano polską kulturę. Opowieści o czasach przedwojennych przekazały jej matka oraz babka.

Przejdź do relacji

Opcje strony

do góry