Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Świadkowie

Stanisław Fudakowski

Psycholog, uczestnik strajków 1980 i 1981 r., członek NSZZ „Solidarność”.

Stanisław Fudakowski urodził się 17 sierpnia 1948 r. w Gdyni. W latach 1968–1973 był studentem psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a jego wykładowcą był m.in. kardynał Karol Wojtyła. W czasie studiów Stanisław Fudakowski angażował się w działalność duszpasterstwa akademickiego – był wtedy na krótko zatrzymany przez SB, kiedy bezpieka aresztowała o. Huberta Czumę.

Po ukończeniu studiów, w 1973 r., został zatrudniony w Pracowni Psychologii Pracy w Gdańsku. Kiedy w sierpniu 1980 r. na Wybrzeżu rozpoczęły się strajki, zaangażował się w nie również Stanisław Fudakowski. Od września tego samego roku oficjalnie działał w strukturach NSZZ „Solidarność” – był wiceprzewodniczącym Komitetu Strajkowego w Przedsiębiorstwie Usług Socjalnych Budownictwa, które było integralnie związane z Pracownią Psychologii Pracy. Następnie został wybrany na delegata na I Walny Zjazd Delegatów Województwa Pomorskiego w Gdyni. Był członkiem Prezydium ZR, odpowiedzialnym za dział interwencji, delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów oraz członkiem Prezydium Zjazdu.

Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego Stanisław Fudakowski nie został internowany, dzięki czemu mógł zorganizować strajk w Stoczni Gdańskiej. Dopiero za to został aresztowany i skazany na 3,5 roku więzienia oraz na 3 lata pozbawienia praw publicznych. Ostatecznie przesiedział niewiele ponad rok w Zakładzie Karnym w Potulicach i w marcu 1983 r. został warunkowo zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa.

Stanisław Fudakowski był w latach 1989–1991 sędzią społecznym w Społecznej Komisji Pojednawczej powołanej ustawą sejmową w maju 1989 r. W 1993 r. został Sekretarzem Stowarzyszenia Godność oraz członkiem Stowarzyszenia „Solidarni z Kolebki”. Został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006 ) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Przejdź do relacji

Opcje strony

do góry