Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Świadkowie

Stanisław Maślanka

Harcerz, konspirator AK i WiN, żołnierz 27. Wołyńskiej DP AK, Żołnierz Wyklęty, represjonowany w czasach stalinowskich.

Stanisław Maślanka urodził się 1 stycznia 1924 r. w Kowlu na Wołyniu, w rodzinie kolejarza Władysława Maślanki oraz Bronisławy z domu Ciak. Uczył się w szkole powszechnej w Jagodzinie-Rymaczach, a w latach 1935–1939 w gimnazjum w Chełmie, równocześnie należał do harcerstwa. Po wybuchu wojny pracował w tartaku i na kolei, na przełomie 1939 i 1940 r. wraz z ojcem rozpoczął działalność konspiracyjną w ZWZ-AK. Był łącznikiem i kurierem, organizował przerzut ludzi przez Bug oraz linie kolejowe, brał również udział w przewożeniu pieniędzy oraz broni dla organizacji. Latem 1944 r. wraz z 27. WDP AK przeszedł na Lubelszczyznę.

W 1945 r. zamieszkał w Lublinie i rozpoczął działalność w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”, pełnił m.in. funkcję zastępcy dowódcy w oddziale Henryka Lewczuka „Młota”. Po ujawnieniu w 1947 r. wyjechał do Wrocławia, gdzie zdał eksternistycznie maturę. W czerwcu 1950 r. został aresztowany i poddany brutalnemu śledztwu. Jesienią 1950 r. skazano go na karę śmierci, zamienioną po pół roku na dożywotnie więzienie. Ostatecznie wyszedł na wolność w grudniu 1956 r.

Zamieszkał w Warszawie, zawarł związek małżeński z Krystyną Baszczyk. Był wieloletnim pracownikiem Instytutu Tele- i Radiotechnicznego oraz aktywnym działaczem kombatanckim w środowisku żołnierzy 27. WDP AK.

Stanisław Maślanka zmarł 17 kwietnia 2015 r. i został pochowany na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Przejdź do relacji

Opcje strony

do góry