Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/swiadkowie/43392,Hayward-Stefania.html
2024-05-28, 18:23

Stefania Hayward

Karmelitanka z klasztoru w Dachau, z pochodzenia Rosjanka, pisze i publikuje w języku polskim książki o ks. Stefanie W. Frelichowskim, o roli polskich duchownych w KL Dachau. Przywraca im pamięć, przybliża rzeczywistość obozową. Jej obszerna wiedza na ten temat opiera się na wieloletnich badaniach i wnikliwej lekturze wielojęzycznych źródeł wspomnieniowych.

Siostra Stefania A. Hayward OCD

Karmelitanka z Klasztoru pw. Najświętszej Krwi w Dachau, przy dawnym obozie koncentracyjnym. Z pochodzenia jest Rosjanką, ze strony ojca ma żydowskie korzenie. Urodziła się w 1972 r. w Sankt Petersburgu, mieszkała w Moskwie. W wieku 20 lat nawróciła się na katolicyzm. Jej droga do Dachau prowadziła przez Polskę. Uczęszczała do jedynego czynnego wówczas w Moskwie katolickiego Kościoła św. Ludwika (na Łubiance). Zetknęła się tam z polskimi misjonarzami z zakonu Werbistów. Wstąpiła do prowadzonego przez nich kontemplacyjnego Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Św. od Wieczystej Adoracji w Nysie. To tutaj po raz pierwszy dowiedziała się o bł. ks. Stefanie W. Frelichowskim, jednym z męczenników KL Dachau. Zafascynowała się jego osobą. Zawdzięcza mu osobistą wewnętrzną przemianę i odnalezienie Boga w rzeczywistości obozowej. Poświęciła jego osobie kilka publikacji napisanych w j. polskim: Błogosławiony Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski a obóz koncentracyjny, przełożyła z j. niemieckiego i opracowała Korespondencję obozową bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego oraz wydaną w 2023 r. najobszerniejszą książkę: Nikt nie ma większej miłości… Epidemia tyfusu w KL Dachau 1944/1945. Rola ks. phm. Stefana W. Frelichowskiego w niesieniu pomocy zakażonym.

Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski

ur. 22 stycznia 1913 r. w Chełmży, zm. 22 (oficjalnie przyjęto datę 23) lutego 1945 r. w Dachau, kapłan diecezji chełmińskiej, podharcmistrz, beatyfikowany 7 czerwca 1999 r. przez Jana Pawła II, patron harcerzy polskich. W czasie II wojny światowej był więziony w Forcie VII w Toruniu oraz w KL Stutthof, Sachsenhausen i Dachau.

Przejdź do relacji

Opcje strony