Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Wspomnienia

Świadek historii
Sygnatura

N1426

W relacji między innymi

Inżynier konstruktor, świadek II wojny światowej, harcerz, więzień placówek karno-śledczych UB/NKWD w Warszawie i obozów pracy, zasłużony architekt, przedsiębiorca budowlany.

Jerzy Krakus w chwili wybuchu II wojny światowej ma pięć lat i należy do pokolenia dzieci, którym przyjdzie spędzić swoje dzieciństwo w czasach wojennej pożogi. Doświadcza życia pod okupacją, jest również świadkiem organizowania przez rodziców konspiracyjnych spotkań Armii Krajowej, które odbywają się w jego domu. W okresie powojennym wstępuje do harcerstwa, gdzie odbiera tajne przeszkolenie wojskowe. Z powodu tej nielegalnej działalności staje się celem UB. W wyniku procesu zostaje oskarżony i skazany na 2,5 roku więzienia. Nim udaje mu się odzyskać wolość, przechodzi przez pięć różnych placówek więziennych.

Data urodzenia
17.04.1934 r.
Data nagrania
12.03.2020 r.
Miejsce nagrania
dom świadka, Warszawa, Polska
Realizacja
Biuro Edukacji Narodowej
Język
Polski

Biogram świadka

Opcje strony

do góry