Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Świadkowie

Krzysztof Jan Kasprzyk

Poeta i nauczyciel, działacz emigracyjny, autor słów Piosenki dla córki powstałej podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 r.

Krzysztof Jan Kasprzyk urodził się 10 września 1946 r. w Quakenbrück w Niemczech. W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1973 r. podyplomowe studia z dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1967–1978 pracował w klubach studenckich „Żak” w Gdańsku oraz „Riviera-Remont” w Warszawie, organizując spotkania i sympozja ogólnopolskie i międzynarodowe dotyczące filmu, muzyki i sztuk plastycznych. W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej. Stworzył piosenki strajkowe Postulat 22Piosenka dla córki, był również pomysłodawcą użycia nazwy „Solidarność” w znaku graficznym NSZZ „Solidarność”. W lipcu 1981 r. wyjechał do Berlina Zachodniego, gdzie współorganizował Grupę Roboczą „Solidarność” i redagował jej miesięcznik „Przekazy”. W marcu 1984 r. otrzymał stypendium na St. Francis Xavier University w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja, gdzie studiował historię Kanady i literaturę kanadyjską. Od 1985 r. mieszka w Toronto, gdzie pracuje w kanadyjskim Katolickim Wydziale Oświaty jako nauczyciel w liceum i w polskiej szkole przy konsulacie RP. Publikował artykuły w prasie krajowej i emigracyjnej, m.in. w „Kulturze”, „Kontakcie”, „Polityce” i „Zeszytach Historycznych”.

W 2013 r. za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Przejdź do relacji

Opcje strony

do góry