Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Świadkowie

Marian Pawełczak

Żołnierz Armii Krajowej, zastępca dowódcy plutonu w oddziale Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, uczestnik akcji zbrojnych pod jego dowództwem.

Marian Pawełczak od najmłodszych lat był czynnie zaangażowany w działalność patriotyczną na rzecz Polski: już w 1940 r. jeden z nauczycieli na tajnych kompletach zwerbował go do tajnej organizacji pod nazwą „Komenda Obrońców Polski”. Dwa lata później został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, skąd w 1943 r. udało mu się powrócić do Polski. Niebawem pod ps. „Tarzan” dołączył do Armii Krajowej, a następnie jako „Morwa” znalazł się pod dowództwem Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. „Morwa” brał udział w wielu akcjach zbrojnych dowodzonych przez „Zaporę”, był zastępcą dowódcy plutonu i członkiem ochrony jego sztabu. W 1947 r. w ramach „amnestii” ujawnił się na jego rozkaz, a następnie przeniósł do Bydgoszczy. Jednak w latach 1951–1954 po aresztowaniu w miejscu pracy, był więziony na Zamku Lubelskim oraz we Wronkach i Strzelcach Opolskich pod zarzutem nieszczerego ujawnienia się i ukrycia czynów dokonanych w czasie działań pod dowództwem „Zapory”. Za zasługi kombatanckie w 2017 r. został awansowany przez ministra obrony narodowej na podpułkownika w stanie spoczynku, a w 2020 r. – pułkownika, oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 13 czerwca 2021 r. Został pochowany na cmentarzu w Konopnicy pod Lublinem.

Przejdź do relacji

Opcje strony

do góry