Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/swiadkowie/43285,Loniewski-Stanislaw.html
2024-05-27, 23:20

Stanisław Łoniewski

Więzień Fortu III w Pomiechówku i niemieckiego obozu w Działdowie.

Stanisław Łoniewski urodził się 14 kwietnia 1929 r. w Strachowie koło Płońska. W czasie wojny wraz z całą rodziną (rodzice Józefa i Ignacy oraz bracia: Józef, Szczepan, Jerzy, Longin i Zygmunt) zostali wysiedleni z gospodarstwa. Początkowo zamieszkali w kilku pomieszczeniach swojego domu, przejętego teraz przez Niemców, później u sąsiadów, następnie w 1941 r. zostali osadzeni w Forcie III w Pomiechówku. Przez około miesiąc przebywali również w Działdowie. Rodzina została zwolniona w lipcu 1941 r. Do końca wojny – po krótkim pobycie u rodziny – przebywali na gospodarstwie po Niemcu, wcielonym do żandarmerii. Podczas zbliżania się frontu sowieckiego pan Stanisław z rodzicami i braćmi zostali skierowani przez Niemców do kopania okopów w rejonie Pułtuska. Po wojnie wrócili na swoje gospodarstwo w Strachowie.

Przejdź do relacji

Opcje strony